Η εταιρεία

Η A.K. Accounting & K(c)onsulting δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές και Ανώνυμες Επιχειρήσεις.
Ο διαχειριστής της εταιρείας κ. Καραγιλάνης Αθανάσιος έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση εκατοντάδων έργων -εφαρμογής και τήρησης της διπλογραφικής μεθόδου σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και σε νομικά πρόσωπα αυτών (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), ενώ παράλληλα έχει πλούσια εμπειρία σε θέματα δημοσίου λογιστικού καθώς, εκτός των άλλων, είναι εισηγητής του Ινστιτούτου εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στην τήρηση του δημοσίου λογιστικού. Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των έργων διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την άρτια εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας.
Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε όλο το φάσμα της οικονομικής διαχείρισης των δημοσίων φορέων και την πλήρη κάλυψη των λογιστικών υποχρεώσεων. Εξειδικεύόμαστε στην τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και έχει συντάξει περισσότερες από 75 Οικονομικές Καταστάσεις.
Στόχος μας είναι η παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε Φορέα.
Η Οργανωτική Διάρθρωση της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από ευελιξία και άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Καραγιλάνης Αθανάσιος

Διαχειριστής

Λουτριώτη Εύα

Υπεύθυνη Γραμματείας / Διοίκησης

Βαζάκα Ελένη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Γιαννακοπούλου Αναστασία

Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Δεληγιάννη Γιώτα

Senior Consultant /
Υπεύθυνη Δημοσίου Τομέα

Γιαννάκη Βάνα

Senior Consultant

Κώτσης Παναγιώτης

Senior Consultant

Μονιώδη Ειρήνη

Senior Consultant

Τριανταφυλλίδου Κατερίνα

Junior Consultant

Ρούσσου Μίνα

Junior Consultant